Sunday, December 30, 2012ภาษาเวียดนามเบื้องต้นภาษาเวียดนามเบื้องต้น


• คำทักทาย (ภาษาเวียดนามเบื้องต้น)
• จ่าว อง (Ch?o ?ng) : สวัสดี ปู่ / ตา
• จ่าว บ่า (Ch?o B?) : สวัสดี ย่า / ยาย
• จ่าว บั๊ก (Ch?o B?c) : สวัสดี ลุง / ป้า
• จ่าว จุ๋ (Ch?o Ch?) : สวัสดี น้า / อา(ผู้ชาย)
• จ่าว โก (Ch?o C?) : สวัสดี น้า / อา (ผู้หญิง)
• จ่าว แอนห์ (Ch?o Anh) : สวัสดี พี่ชาย
• จ่าว จิ (Ch?o Ch?) : สวัสดี พี่สาว
• จ่าว แอม (Ch?o Em) : สวัสดี น้องชาย / น้องสาว
• ซิน จ่าว (Xin Ch?o) : สวัสดี (ใช้ได้ทุกเวลา)
• ก๋าม เอิน (C?m ?n) : ขอบคุณ
• ซิน โหลย (Xin L?i) : ขอโทษ
• จุ๊ค หงู งอน (Ch?c Ng? Ngon) : ราตรีสวัสดิ์
• ซิน เหม่ย (Xin M?i) : ขอเชิญ,กรุณา
• ตาม เบียด (T?m Bi?t) : ลาก่อน
• แฮน กัพ ไล (H?n G?p L?i) : พบกันใหม่
• บ๋าน ก๊อ แคว คง (B?n C? Kho? Kh?ng .? ) : สบายดีหรือ
• ก๋าม เอิน บินห์ เถื่อง (C?m ?n b?nh th??ng) : สบายดี ขอบคุณ
• แดบ ล้ำ (??p l?m) : สวยมาก
• หยะ (D?) : ใช่
• คง (Kh?ng) : ไม่
• โตย (T?i) : ฉัน
• ซินห์ล้ำ (Xinh L?m) : มีเสน่ห์มาก
• เต็น อง หล่า หยี่ (T?n ?ng L? g?) : คุณชื่ออะไร
• โตย เต็น หล่า (T?i T?n L?) : ฉันชื่อ
• อันห์ เอียว แอ็ม (Anh Y?u Em) : พี่รักน้อง,ฉันรักเธอ
• แอ็ม เอียว อันห์ (Em Y?u Anh) : น้องรักพี่

• การนับจำนวน (ภาษาเวียดนาม)
• โหมต (M?t) : 1
• ไฮ (Hai) : 2
• บา (Ba) : 3
• โบน (B?n) : 4
• นาม (N?m) : 5
• เส้า (S?u) : 6 • ไบ่ (B?y) : 7
• ตาม (T?m) : 8 • จิ๋น (Ch?n) : 9
• เหมื่อย (M??i) : 10
• เหมื่อย โมต (M??i M?t) : 11
• เหมื่อย ลาม (M??i L?m) : 15
• ไฮ เหมือย (Hai M??i) : 20

• การนับวัน (ภาษาเวียดนาม)
• จู่ ยัต (Ch? Nh?t) : อาทิตย์
• ถือ ไห่ (Th? Hai) : จันทร์
• ถือ บา (Th? Ba) : อังคาร
• ถือ ตือ (Th? T?) : พุธ
• ถือ นาม (Th? N?m) : พฤหัสบดี
• ถือ เสา (Th? S?u) : ศุกร์
• ถือ ไบ่ (Th? B?y) : เสาร์


 สนทนา (ภาษาเวียดนาม)
• เอ๋อ เดา (? ??u) : ที่ไหน(จะอยู่หลังคำนามเสมอ)
• เงิน ห่าง (Ng?n H?ng) : ธนาคาร
• เงิน ห่าง เอ๋อ เดา (Ng?n H?ng ? ??u) : ธนาคารอยู่ไหน
• บูว เดี่ยน (B?u ?i?n) : ไปรษณีย์
• แค๊ค ซ่าน (Kh?ch S?n) : โรงแรม
• เบ๋นห์ เหวียน (B?nh Vi?n) : โรงพยาบา
• เหี่ยว แซ้ค (Hi?u S?ch) : ร้านหนังสือ
• เบ๋ เบย (B? B?i) : สระว่ายน้ำ
• ยา ฮาง อัน (Nh? H?ng ?n) : ภัตตาคาร
• ยา เถ่อ (Nh? Th?) : โบสถ์
• เซิน ไบ (S?n Bay) : สนามบิน
• เบ๋น แซ ตัค ซี่ (B?n Xe T?c Xi) : สถานีรถแท็กซี่
• เบ๋น แซ (B?n Xe) : สถานีรถประจำทาง
• กา แซ เหลือ (Ga Xe L?a) : สถานีรถไฟ
• ยา เหวะ ซิง เอ๋อ เดา (Nh? V? Sinh ? ??u) : ห้องน้ำอยู่ไหน
• ตร๋าย (Tr?i) : ซ้าย
• ฝาย (Ph?i) : ขวา
• ดี ถัง (?i Th?ng) : ตรงไป
• โหลย ไหน่ (L?i N?y) : ทางนี้
• โฝ,เดื่อง (Ph?,???ng) : ถนน
• ก๋วน (Qu?n) : ตำบล

• คำทั่วไป (ภาษาเวียดนาม)
• ด้อย หลำ (??i L?m) : หิวมาก
• ค้าด หลำ (Kh?t L?m) : กระหายน้ำ
• งอน หลำ (Ngon L?m) : อร่อยมาก
• เนื๊อก โซย (N??c S?i) : น้ำเปล่า (ต้ม)
• เนื๊อก ดา (N??c ??) : น้ำแข็ง
• จร่า ด๋า (Tr? ??) : น้ำแข็งใส่น้ำชา
• เฝอ (Ph?) : ก๋วยเตี๋ยว
• กา เฟ (C? Ph?) : กาแฟ
• จร่า (Tr?) : ชา
• เบีย (Bia) : เบียร์
• เกิม (C?m) : ข้าวสวย
• จ๋าว (Ch?o) : ข้าวต้ม
• แบ๋งห์ หมี่ (B?nh M?) : ขนมปัง
• โตย โอม (T?i ?m) : ฉันไม่สบาย
• บิ โซด (B? S?t) : เป็นไข้
• เดาบุง (?au B?ng) : ปวดท้อง
• เดาบุง (?au B?ng) : ท้องเสีย
• ยึก โด่ว (Nh?c ??u) : ปวดหัว
• แซ (Xe) : รถ
• ทิด บา (Th?t B?) : เนื้อวัว
• หมวง (Mu?ng) : ช้อน
• เหนี้ย (N?a) : ส้อม
• ลี (Ly) : แก้วน้ำ
• ตำ เสีย รัง (T?m X?a R?ng) : ไม้จิ้มฟัน
• เอิ้ก (?t) : พริก
• เนื้อก ม้าม (N??c M?m) : น้ำปลา

• ช้อปปิ้ง (ภาษาเวียดนาม)
• ย๊า บาว เยียว (Gi? Bao Nhi?u) : ราคาเท่าไหร่
• มั๊ก กว๊า / ดั๊กกว๊า (M?c Qu?/ ??t Qu?) : แพง
• เบิ้ด เดือก คอม (B?t ???c Kh?ng) : ลดราคาได้ไหม
• เหร (R?) : ถูก

1. หมวดคำศัพท์พื้นฐานทั่วไป
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
ใช่ / ไม่ใช่ v?ng / kh?ng ph?i เวิง / คง ฝ่าย
โปรด กรุณา xin / l?m ?n ซิน / หล่าม เอิน
ขอบคุณ c?m ?n ก่าม เอิน
ขอโทษ xin l?i ซิน โหลย
(เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง โหลย คู่กับ โอ๊ย
และพูดเร็วๆ)
ที่นี่ / ที่นั่น ? ??y / ? ??y เอ่อ เดิย / เอ่อ เดิ๋ย
สิ่งนี้ / สิ่งนั้น c?i n?y / c?i kia ก๋าย ไหน่ / ก๋าย เกีย
ใหญ่ / เล็ก to / nh? ตอ / หญ่อ
(ใช้ ญ เพราะเป็นเสียงขึ้นจมูก)
มาก / น้อย nhi?u / ?t เหญี่ยว / อี๊ด
มี / ไม่มี c? / kh?ng c? ก๋อ / คง ก๋อ
ไป / ไม่ไป ?i / kh?ng ?i ดี / คง ดี
ตรงไป ?i th?ng ดี ถั่ง
หยุดตรงนี้ d?ng ??y สึ่ง เดิย
ขวา / ซ้าย ph?i / tr?i ฝ่าย / จ๋าย
ไกล / ใกล้ xa / g?n ซา / เกิ่น
( g ออกเสียงก้อง )
เร็ว / ช้า nhanh / ch?m แญง / เจิ่ม
ใคร / ที่ไหน / เมื่อไหร่ ai / ? ??u / bao gi? อาย / เอ่อ เดิว / บาว เส่อ
2
2. หมวดคำทักทาย
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี xin ch?o ซิน จ่าว
ไว้พบกันใหม่ h?n g?p l?i แห่น กับ ไหล่
(ออกเสียง แห่น และ ไหล่ แบบสั้นๆ)
สบายดีหรือ c? kh?e kh?ng? ก๋อ แขว่ คง
ขอบคุณ ฉันสบายดี c?m ?n, T?i kh?e ก่าม เอิน , โตย แขว่
วันนี้ รู้สึกไม่ค่อยสบาย h?m nay t?i th?y trong ng??i kh? ch?u
โฮม ไน โตย เถย จอง เหงื่อย ขอ จิ่ว
ขอแสดงความยินดี / เสียใจ xin ch?c m?ng / xin chia bu?n
ซิน จุ๊ก หมึ่ง / ซิน เจีย บ่วน
ขอให้มีความสุข ch?c b?n h?nh ph?c จุ๊ก บั่น แห่ง ฟุ้ก
แข็งแรง / โชคดี kh?e m?nh, may m?n แขว่ แหม่ง, ไมย หมัน
3. หมวดคำเกี่ยวกับจำนวน
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
1 / 2 / 3 m?t / hai / ba หมด / ฮาย / บา
4 / 5 / 6 b?n / n?m / s?u โบ๋น / นัม / เสา
7 / 8 / 9 b?y / t?m / ch?n เบ่ย / ต๋าม / จิ๋น
10 / 0 m??i / kh?ng เหมื่อย / คง
11 / 12 / 13 m??i m?t / m??i hai / m??i ba
เหมื่อย หมด / เหมื่อย ฮาย / เหมื่อย บา
14 / 15 / 16 m??i b?n / m??i n?m / m??i s?u
เหมื่อย โบ๋น / เหมื่อย นัม / เหมื่อย เสา
17 / 18 / 19 m??i b?y/ m??i t?m / m??i ch?n
เหมื่อย เบ่ย / เหมื่อย ต๋าม / เหมื่อย จิ๋น
3
20 / 30 hai m??i / ba m??i ฮาย เมือย / บา เมือย
100 / 200 m?t tr?m / hai tr?m หมด จัม / ฮาย จัม
1,000 / 2,000 m?t ngh?n / hai ngh?n หมด หงี่น / ฮาย หงี่น
10,000 / 20,000 m??i ngh?n / hai m??i ngh?n
เหมื่อย หงี่น / ฮาย เมือย หงี่น
100,000 / 200,000 m?t tr?m ngh?n / hai tr?m ngh?n
หมด จัม หงี่น / ฮาย จัม หงี่น
1 ล้าน / 10 ล้าน m?t tri?u / m??i tri?u หมด เจี่ยว / เหมื่อย เจี่ยว
4. หมวดคำบอกเวลา
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
วันนี้ / เมื่อวานนี้ h?m nay / h?m qua โฮม ไน / โฮม กวา
พรุ่งนี้ / มะรืนนี้ ng?y mai / ng?y kia ไหง่ มาย / ไหง่ เกีย
กลางวัน / กลางคืน ban ng?y / ban ??m บาน ไหง่ / บาน เดม
ตอนเช้า / ตอนเที่ยง bu?i sang / bu?i tr?a บ่วย สาง / บ่วย เจือ
ตอนบ่าย / ตอนเย็น bu?i chi?u / bu?i t?i บ่วย เจี่ยว / บ่วย โต๊ย
วันที่ / เดือน / ปี ng?y / th?ng / n?m ไหง่ / ถาง / นัม
วันหยุด / วันทำงาน ng?y ngh? / ng?y l?m vi?c ไหง่ หงี่ / ไหง่ หล่าม เวียก
วันจันทร์ ng?y th? hai ไหง่ ถือ ฮาย
วันอังคาร ng?y th? ba ไหง่ ถือ บา
วันพุธ ng?y th? t? ไหง่ ถือ ตือ
วันพฤหัส ng?y th? n?m ไหง่ ถือ นัม
วันศุกร์ ng?y th? s?u ไหง่ ถือ เสา
วันเสาร์ ng?y th? b?y ไหง่ ถือ เบ่ย
วันอาทิตย์ ch? nh?t จู่ เหญิด
มกราคม th?ng gi?ng ถาง เซียง
กุมภาพันธ์ th?ng hai ถาง ฮาย
4
มีนาคม th?ng ba ถาง บา
เมษายน th?ng t? ถาง ตือ
พฤษภาคม th?ng n?m ถาง นัม
มิถุนายน th?ng s?u ถาง เสา
กรกฎาคม th?ng b?y ถาง เบ่ย
สิงหาคม th?ng t?m ถาง ต๋าม
กันยายน th?ng ch?n ถาง จี๋น
ตุลาคม th?ng m??i ถาง เหมื่อย
พฤศจิกายน th?ng m??i m?t ถาง เหมื่อย หมด
ธันวาคม th?ng m??i hai ถาง เหมื่อย ฮาย
8.00 น. T?m gi? ต๋าม เส่อ
15.00 น. M??i l?m gi? เหมื่อย ลัม เส่อ
5. หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศ
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
ร้อน / อุ่น n?ng / ?m หน๋อง / เอิ๋ม
เย็น / หนาว l?nh / r?t แหล่ง / แซ้ด
ฝนตก / ฝนตกหนัก tr?i m?a / tr?i m?a to เจ่ย เมือ / เจ่ย เมือ ตอ
แดดออก tr?i n?ng เจ่ย หนัง
ลม / ลมแรง gi? / gi? to สอ / สอ ตอ
( gi ออกเสียง z )
พายุ b?o บ๋าว
(เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง บ๋าว
คู่กับ อ๊าว และพูดเร็ว ๆ )
น้ำท่วม b? ng?p บิ เหงิบ
อากาศแห้ง / ชื้น tr?i kh? / ?m เจ่ย โค / เอิ๋ม
ฤดูใบไม้ผลิ m?a xu?n หมั่ว ซวน
5
ฤดูร้อน m?a h? หมั่ว แห่
ฤดูฝน m?a m?a หมั่ว เมือ
ฤดูหนาว m?a ??ng หมั่ว ดง
6. หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายสาธารณะ
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
(ห้องน้ำ) ชาย / หญิง nh? v? sinh nam / n? หญ่า เวะ ซิง นาม / หนือ
(เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง
หนือ คู่กับ อื๊อ และพูดเร็วๆ)
ทางเข้า / ทางออก L?i v?o / L?i ra โหลย หว่าว / โหลย ซา
(r ออกเสียง z)
ถนน / บ้านเลขที่ Ph? / nh? s? โฝ / หญ่า โส
ทางด่วน ???ng cao t?c เดื่อง กาว ต๊ก
ฉุกเฉิน / ทางออกฉุกเฉิน l?i tho?t hi?m โหลย ทว้าด เหี่ยม
โรงพยาบาล b?nh vi?n เบ่ง เหวี่ยน
(ออกเสียงสั้นทั้ง 2 พยางค์)
สถานีตำรวจ ??n c?ng an โด่น กง อาน
ห้าม / ห้ามเข้า c?m / c?m v?o เกิ๋ม / เกิ๋ม หว่าว
ยังว่าง / หมดแล้ว / จองแล้ว c?n c?/ kh?ng c?n / ??t r?i ก่อน ก๋อ / คง ก่อน / ดัด โส่ย
ทางเท้า ???ng ?i b? เดื่อง ดี โบะ
รถเมล์ / รถแท็กซี่ xe bu?t / taxi แซ บวิ๊ท / แทกซี่
รถไฟ / สถานีรถไฟ xe l?a / ga แซ เหลื่อ / กา
ไปรษณีย์ b?u ?i?n บิว เดี่ยน
(เดี่ยน ออกเสียงสั้น)
สนามบิน / เครื่องบิน s?n bay / m?y bay เซิน ไบ / ไหม ไบ
ป้ายรถประจำทาง ?i?m d?ng xe bu?t เดี่ยม สึ่ง แซ บวิ๊ท
ร้านขายของ / ตลาด c?a h?ng / ch? เกื่อ ห่าง /


ภาษาเวียดนามเบื้องต้นภาษาเวียดนามเบื้องต้น


• คำทักทาย (ภาษาเวียดนามเบื้องต้น)
• จ่าว อง (Ch?o ?ng) : สวัสดี ปู่ / ตา
• จ่าว บ่า (Ch?o B?) : สวัสดี ย่า / ยาย
• จ่าว บั๊ก (Ch?o B?c) : สวัสดี ลุง / ป้า
• จ่าว จุ๋ (Ch?o Ch?) : สวัสดี น้า / อา(ผู้ชาย)
• จ่าว โก (Ch?o C?) : สวัสดี น้า / อา (ผู้หญิง)
• จ่าว แอนห์ (Ch?o Anh) : สวัสดี พี่ชาย
• จ่าว จิ (Ch?o Ch?) : สวัสดี พี่สาว
• จ่าว แอม (Ch?o Em) : สวัสดี น้องชาย / น้องสาว
• ซิน จ่าว (Xin Ch?o) : สวัสดี (ใช้ได้ทุกเวลา)
• ก๋าม เอิน (C?m ?n) : ขอบคุณ
• ซิน โหลย (Xin L?i) : ขอโทษ
• จุ๊ค หงู งอน (Ch?c Ng? Ngon) : ราตรีสวัสดิ์
• ซิน เหม่ย (Xin M?i) : ขอเชิญ,กรุณา
• ตาม เบียด (T?m Bi?t) : ลาก่อน
• แฮน กัพ ไล (H?n G?p L?i) : พบกันใหม่
• บ๋าน ก๊อ แคว คง (B?n C? Kho? Kh?ng .? ) : สบายดีหรือ
• ก๋าม เอิน บินห์ เถื่อง (C?m ?n b?nh th??ng) : สบายดี ขอบคุณ
• แดบ ล้ำ (??p l?m) : สวยมาก
• หยะ (D?) : ใช่
• คง (Kh?ng) : ไม่
• โตย (T?i) : ฉัน
• ซินห์ล้ำ (Xinh L?m) : มีเสน่ห์มาก
• เต็น อง หล่า หยี่ (T?n ?ng L? g?) : คุณชื่ออะไร
• โตย เต็น หล่า (T?i T?n L?) : ฉันชื่อ
• อันห์ เอียว แอ็ม (Anh Y?u Em) : พี่รักน้อง,ฉันรักเธอ
• แอ็ม เอียว อันห์ (Em Y?u Anh) : น้องรักพี่

• การนับจำนวน (ภาษาเวียดนาม)
• โหมต (M?t) : 1
• ไฮ (Hai) : 2
• บา (Ba) : 3
• โบน (B?n) : 4
• นาม (N?m) : 5
• เส้า (S?u) : 6 • ไบ่ (B?y) : 7
• ตาม (T?m) : 8 • จิ๋น (Ch?n) : 9
• เหมื่อย (M??i) : 10
• เหมื่อย โมต (M??i M?t) : 11
• เหมื่อย ลาม (M??i L?m) : 15
• ไฮ เหมือย (Hai M??i) : 20

• การนับวัน (ภาษาเวียดนาม)
• จู่ ยัต (Ch? Nh?t) : อาทิตย์
• ถือ ไห่ (Th? Hai) : จันทร์
• ถือ บา (Th? Ba) : อังคาร
• ถือ ตือ (Th? T?) : พุธ
• ถือ นาม (Th? N?m) : พฤหัสบดี
• ถือ เสา (Th? S?u) : ศุกร์
• ถือ ไบ่ (Th? B?y) : เสาร์


 สนทนา (ภาษาเวียดนาม)
• เอ๋อ เดา (? ??u) : ที่ไหน(จะอยู่หลังคำนามเสมอ)
• เงิน ห่าง (Ng?n H?ng) : ธนาคาร
• เงิน ห่าง เอ๋อ เดา (Ng?n H?ng ? ??u) : ธนาคารอยู่ไหน
• บูว เดี่ยน (B?u ?i?n) : ไปรษณีย์
• แค๊ค ซ่าน (Kh?ch S?n) : โรงแรม
• เบ๋นห์ เหวียน (B?nh Vi?n) : โรงพยาบา
• เหี่ยว แซ้ค (Hi?u S?ch) : ร้านหนังสือ
• เบ๋ เบย (B? B?i) : สระว่ายน้ำ
• ยา ฮาง อัน (Nh? H?ng ?n) : ภัตตาคาร
• ยา เถ่อ (Nh? Th?) : โบสถ์
• เซิน ไบ (S?n Bay) : สนามบิน
• เบ๋น แซ ตัค ซี่ (B?n Xe T?c Xi) : สถานีรถแท็กซี่
• เบ๋น แซ (B?n Xe) : สถานีรถประจำทาง
• กา แซ เหลือ (Ga Xe L?a) : สถานีรถไฟ
• ยา เหวะ ซิง เอ๋อ เดา (Nh? V? Sinh ? ??u) : ห้องน้ำอยู่ไหน
• ตร๋าย (Tr?i) : ซ้าย
• ฝาย (Ph?i) : ขวา
• ดี ถัง (?i Th?ng) : ตรงไป
• โหลย ไหน่ (L?i N?y) : ทางนี้
• โฝ,เดื่อง (Ph?,???ng) : ถนน
• ก๋วน (Qu?n) : ตำบล

• คำทั่วไป (ภาษาเวียดนาม)
• ด้อย หลำ (??i L?m) : หิวมาก
• ค้าด หลำ (Kh?t L?m) : กระหายน้ำ
• งอน หลำ (Ngon L?m) : อร่อยมาก
• เนื๊อก โซย (N??c S?i) : น้ำเปล่า (ต้ม)
• เนื๊อก ดา (N??c ??) : น้ำแข็ง
• จร่า ด๋า (Tr? ??) : น้ำแข็งใส่น้ำชา
• เฝอ (Ph?) : ก๋วยเตี๋ยว
• กา เฟ (C? Ph?) : กาแฟ
• จร่า (Tr?) : ชา
• เบีย (Bia) : เบียร์
• เกิม (C?m) : ข้าวสวย
• จ๋าว (Ch?o) : ข้าวต้ม
• แบ๋งห์ หมี่ (B?nh M?) : ขนมปัง
• โตย โอม (T?i ?m) : ฉันไม่สบาย
• บิ โซด (B? S?t) : เป็นไข้
• เดาบุง (?au B?ng) : ปวดท้อง
• เดาบุง (?au B?ng) : ท้องเสีย
• ยึก โด่ว (Nh?c ??u) : ปวดหัว
• แซ (Xe) : รถ
• ทิด บา (Th?t B?) : เนื้อวัว
• หมวง (Mu?ng) : ช้อน
• เหนี้ย (N?a) : ส้อม
• ลี (Ly) : แก้วน้ำ
• ตำ เสีย รัง (T?m X?a R?ng) : ไม้จิ้มฟัน
• เอิ้ก (?t) : พริก
• เนื้อก ม้าม (N??c M?m) : น้ำปลา

• ช้อปปิ้ง (ภาษาเวียดนาม)
• ย๊า บาว เยียว (Gi? Bao Nhi?u) : ราคาเท่าไหร่
• มั๊ก กว๊า / ดั๊กกว๊า (M?c Qu?/ ??t Qu?) : แพง
• เบิ้ด เดือก คอม (B?t ???c Kh?ng) : ลดราคาได้ไหม
• เหร (R?) : ถูก

1. หมวดคำศัพท์พื้นฐานทั่วไป
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
ใช่ / ไม่ใช่ v?ng / kh?ng ph?i เวิง / คง ฝ่าย
โปรด กรุณา xin / l?m ?n ซิน / หล่าม เอิน
ขอบคุณ c?m ?n ก่าม เอิน
ขอโทษ xin l?i ซิน โหลย
(เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง โหลย คู่กับ โอ๊ย
และพูดเร็วๆ)
ที่นี่ / ที่นั่น ? ??y / ? ??y เอ่อ เดิย / เอ่อ เดิ๋ย
สิ่งนี้ / สิ่งนั้น c?i n?y / c?i kia ก๋าย ไหน่ / ก๋าย เกีย
ใหญ่ / เล็ก to / nh? ตอ / หญ่อ
(ใช้ ญ เพราะเป็นเสียงขึ้นจมูก)
มาก / น้อย nhi?u / ?t เหญี่ยว / อี๊ด
มี / ไม่มี c? / kh?ng c? ก๋อ / คง ก๋อ
ไป / ไม่ไป ?i / kh?ng ?i ดี / คง ดี
ตรงไป ?i th?ng ดี ถั่ง
หยุดตรงนี้ d?ng ??y สึ่ง เดิย
ขวา / ซ้าย ph?i / tr?i ฝ่าย / จ๋าย
ไกล / ใกล้ xa / g?n ซา / เกิ่น
( g ออกเสียงก้อง )
เร็ว / ช้า nhanh / ch?m แญง / เจิ่ม
ใคร / ที่ไหน / เมื่อไหร่ ai / ? ??u / bao gi? อาย / เอ่อ เดิว / บาว เส่อ
2
2. หมวดคำทักทาย
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี xin ch?o ซิน จ่าว
ไว้พบกันใหม่ h?n g?p l?i แห่น กับ ไหล่
(ออกเสียง แห่น และ ไหล่ แบบสั้นๆ)
สบายดีหรือ c? kh?e kh?ng? ก๋อ แขว่ คง
ขอบคุณ ฉันสบายดี c?m ?n, T?i kh?e ก่าม เอิน , โตย แขว่
วันนี้ รู้สึกไม่ค่อยสบาย h?m nay t?i th?y trong ng??i kh? ch?u
โฮม ไน โตย เถย จอง เหงื่อย ขอ จิ่ว
ขอแสดงความยินดี / เสียใจ xin ch?c m?ng / xin chia bu?n
ซิน จุ๊ก หมึ่ง / ซิน เจีย บ่วน
ขอให้มีความสุข ch?c b?n h?nh ph?c จุ๊ก บั่น แห่ง ฟุ้ก
แข็งแรง / โชคดี kh?e m?nh, may m?n แขว่ แหม่ง, ไมย หมัน
3. หมวดคำเกี่ยวกับจำนวน
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
1 / 2 / 3 m?t / hai / ba หมด / ฮาย / บา
4 / 5 / 6 b?n / n?m / s?u โบ๋น / นัม / เสา
7 / 8 / 9 b?y / t?m / ch?n เบ่ย / ต๋าม / จิ๋น
10 / 0 m??i / kh?ng เหมื่อย / คง
11 / 12 / 13 m??i m?t / m??i hai / m??i ba
เหมื่อย หมด / เหมื่อย ฮาย / เหมื่อย บา
14 / 15 / 16 m??i b?n / m??i n?m / m??i s?u
เหมื่อย โบ๋น / เหมื่อย นัม / เหมื่อย เสา
17 / 18 / 19 m??i b?y/ m??i t?m / m??i ch?n
เหมื่อย เบ่ย / เหมื่อย ต๋าม / เหมื่อย จิ๋น
3
20 / 30 hai m??i / ba m??i ฮาย เมือย / บา เมือย
100 / 200 m?t tr?m / hai tr?m หมด จัม / ฮาย จัม
1,000 / 2,000 m?t ngh?n / hai ngh?n หมด หงี่น / ฮาย หงี่น
10,000 / 20,000 m??i ngh?n / hai m??i ngh?n
เหมื่อย หงี่น / ฮาย เมือย หงี่น
100,000 / 200,000 m?t tr?m ngh?n / hai tr?m ngh?n
หมด จัม หงี่น / ฮาย จัม หงี่น
1 ล้าน / 10 ล้าน m?t tri?u / m??i tri?u หมด เจี่ยว / เหมื่อย เจี่ยว
4. หมวดคำบอกเวลา
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
วันนี้ / เมื่อวานนี้ h?m nay / h?m qua โฮม ไน / โฮม กวา
พรุ่งนี้ / มะรืนนี้ ng?y mai / ng?y kia ไหง่ มาย / ไหง่ เกีย
กลางวัน / กลางคืน ban ng?y / ban ??m บาน ไหง่ / บาน เดม
ตอนเช้า / ตอนเที่ยง bu?i sang / bu?i tr?a บ่วย สาง / บ่วย เจือ
ตอนบ่าย / ตอนเย็น bu?i chi?u / bu?i t?i บ่วย เจี่ยว / บ่วย โต๊ย
วันที่ / เดือน / ปี ng?y / th?ng / n?m ไหง่ / ถาง / นัม
วันหยุด / วันทำงาน ng?y ngh? / ng?y l?m vi?c ไหง่ หงี่ / ไหง่ หล่าม เวียก
วันจันทร์ ng?y th? hai ไหง่ ถือ ฮาย
วันอังคาร ng?y th? ba ไหง่ ถือ บา
วันพุธ ng?y th? t? ไหง่ ถือ ตือ
วันพฤหัส ng?y th? n?m ไหง่ ถือ นัม
วันศุกร์ ng?y th? s?u ไหง่ ถือ เสา
วันเสาร์ ng?y th? b?y ไหง่ ถือ เบ่ย
วันอาทิตย์ ch? nh?t จู่ เหญิด
มกราคม th?ng gi?ng ถาง เซียง
กุมภาพันธ์ th?ng hai ถาง ฮาย
4
มีนาคม th?ng ba ถาง บา
เมษายน th?ng t? ถาง ตือ
พฤษภาคม th?ng n?m ถาง นัม
มิถุนายน th?ng s?u ถาง เสา
กรกฎาคม th?ng b?y ถาง เบ่ย
สิงหาคม th?ng t?m ถาง ต๋าม
กันยายน th?ng ch?n ถาง จี๋น
ตุลาคม th?ng m??i ถาง เหมื่อย
พฤศจิกายน th?ng m??i m?t ถาง เหมื่อย หมด
ธันวาคม th?ng m??i hai ถาง เหมื่อย ฮาย
8.00 น. T?m gi? ต๋าม เส่อ
15.00 น. M??i l?m gi? เหมื่อย ลัม เส่อ
5. หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศ
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
ร้อน / อุ่น n?ng / ?m หน๋อง / เอิ๋ม
เย็น / หนาว l?nh / r?t แหล่ง / แซ้ด
ฝนตก / ฝนตกหนัก tr?i m?a / tr?i m?a to เจ่ย เมือ / เจ่ย เมือ ตอ
แดดออก tr?i n?ng เจ่ย หนัง
ลม / ลมแรง gi? / gi? to สอ / สอ ตอ
( gi ออกเสียง z )
พายุ b?o บ๋าว
(เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง บ๋าว
คู่กับ อ๊าว และพูดเร็ว ๆ )
น้ำท่วม b? ng?p บิ เหงิบ
อากาศแห้ง / ชื้น tr?i kh? / ?m เจ่ย โค / เอิ๋ม
ฤดูใบไม้ผลิ m?a xu?n หมั่ว ซวน
5
ฤดูร้อน m?a h? หมั่ว แห่
ฤดูฝน m?a m?a หมั่ว เมือ
ฤดูหนาว m?a ??ng หมั่ว ดง
6. หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายสาธารณะ
ความหมาย คำศัพท์ คำอ่าน
(ห้องน้ำ) ชาย / หญิง nh? v? sinh nam / n? หญ่า เวะ ซิง นาม / หนือ
(เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง
หนือ คู่กับ อื๊อ และพูดเร็วๆ)
ทางเข้า / ทางออก L?i v?o / L?i ra โหลย หว่าว / โหลย ซา
(r ออกเสียง z)
ถนน / บ้านเลขที่ Ph? / nh? s? โฝ / หญ่า โส
ทางด่วน ???ng cao t?c เดื่อง กาว ต๊ก
ฉุกเฉิน / ทางออกฉุกเฉิน l?i tho?t hi?m โหลย ทว้าด เหี่ยม
โรงพยาบาล b?nh vi?n เบ่ง เหวี่ยน
(ออกเสียงสั้นทั้ง 2 พยางค์)
สถานีตำรวจ ??n c?ng an โด่น กง อาน
ห้าม / ห้ามเข้า c?m / c?m v?o เกิ๋ม / เกิ๋ม หว่าว
ยังว่าง / หมดแล้ว / จองแล้ว c?n c?/ kh?ng c?n / ??t r?i ก่อน ก๋อ / คง ก่อน / ดัด โส่ย
ทางเท้า ???ng ?i b? เดื่อง ดี โบะ
รถเมล์ / รถแท็กซี่ xe bu?t / taxi แซ บวิ๊ท / แทกซี่
รถไฟ / สถานีรถไฟ xe l?a / ga แซ เหลื่อ / กา
ไปรษณีย์ b?u ?i?n บิว เดี่ยน
(เดี่ยน ออกเสียงสั้น)
สนามบิน / เครื่องบิน s?n bay / m?y bay เซิน ไบ / ไหม ไบ
ป้ายรถประจำทาง ?i?m d?ng xe bu?t เดี่ยม สึ่ง แซ บวิ๊ท
ร้านขายของ / ตลาด c?a h?ng / ch? เกื่อ ห่าง /